Stichting Kojinsei Nederland

ETIQUETTE

Bij het binnengaan en verlaten van de dojo (oefenzaal) maakt u in de deuropening altijd een staande groet richting de zaal.

De leraar geeft het Nederlandse commando "opstellen" of het Japanse commando "zeirestu" (spreek uit: "tseerets"). De leerlingen stellen zich in een rij op; de hoogst gegradeerde voorop. Dan geeft de leraar het commando "zarei" (zittend groeten, spreek uit: "tsarree") of "ritsu rei" (staand groeten, spreek uit: "ritsree").

Op het commando "zarei" geeft de hoogst gegradeerde leerling het commando "seiza" (spreek uit: "seetsaa") en de leerlingen gaan op de knieën zitten. Als allen zitten geeft hij het commando "mokuso" (spreek uit: "mokso", met de o als in hok). De hele groep sluit de ogen en ieder mediteert op zijn manier. Na een poosje geeft de hoogst gegradeerde leerling het commando "mokuso yame" (spreek uit: "mokso jamme", met de o als in hok en de e als in bed) of het commando "ennote" (spreek uit: "ennotte", met de e als in bed). Daarna geeft hij het commando "sensei ni rei" (spreek uit: "sensee ni ree", met de i als in wit) en leraar en leerlingen maken een buiging. Vervolgens geeft hij het commando "otagai ni rei" (spreek uit; "ottakkai ni ree", met de i als in wit) en de leerlingen maken een buiging. Dan geeft hij het commando "kiritsu" (spreek uit: "kirrits") en allen staan op. Tenslotte geeft hij het commando "rei" (spreek uit: "ree") en leraar en leerlingen maken een staande buiging.

Op het commando "ritsu rei" geeft de hoogst gegradeerde leerling het commando "rei" (spreek uit: "ree") en leraar en leerlingen buigen voor elkaar.

terug


DOJO-REGLEMENT

Leerlingen moeten in de dojo zijn voor de les begint.

Begroet de dojo (staande) bij het binnen gaan en verlaten.

De dojo mag niet met buitenschoenen worden betreden.

Als het tijd is om de les te beginnen en de leraar is nog niet aanwezig, dan begint de hoogst gegradeerde leerling de les. Alle leerlingen moeten zijn of haar instructies opvolgen, alsof hij of zij de leraar was.

Serieusheid moet worden betracht. Roken, kauwen, eten en drinken is in de dojo niet toegestaan. Sieraden en horloges mogen tijdens de les niet gedragen worden. Mobiele telefoons mogen alleen aan staan indien de leraar hier toestemming voor geeft.

Indien een leerling de les wenst te verlaten of te onderbreken dient hij hiervoor toestemming aan de leraar te vragen.

De karategi (karatepak) mag niet buiten de dojo gedragen worden, tenzij de leraar hierom vraagt of toestemming geeft. De enige uitzondering is, dat de gi thuis mag worden gedragen indien de leerling thuis oefent.

terug